Οι Γιατροί Μας

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν Ιατρό – Σύμβουλο Ο.Δ.Ι. για θέματα υγείας που σας απασχολούν

Διενέργεια Εξετάσεων

Η Ορθομοριακή Διατροφική Ιατρική χρησιμοποιεί ένα επιστημονικά εξελιγμένο ορθομοριακό ερωτηματολόγιο, το οποίο ανιχνεύει με μεγάλο βαθμό ακριβείας τα επίπεδα κυτταρικής λειτουργίας του κάθε ατόμου.

Όλοι οι Ιατροί – Σύμβουλοι Ο.Δ.Ι. χρησιμοποιούν το ορθομοριακό ερωτηματολόγιο, ανεξαρτήτως της ειδικότητάς τους. Κάθε Ιατρός – Σύμβουλος Ο.Δ.Ι. μπορεί να ζητήσει επιπλέον συμβατικές ιατρικές εξετάσεις (γενικές ή/και πιο εξειδικευμένες) ανάλογα με την ιατρική του ειδικότητα. Όλες αυτές θα αξιολογηθούν από την ορθομοριακή σκοπιά για πληρέστερη κλινική εικόνα.

Η πιο βασική διατροφολογική εξέταση αίματος, την οποία συνιστούν όλοι οι Ιατροί – Σύμβουλοι Ο.Δ.Ι., είναι ο έλεγχος δυσανεξίας τροφών.

Η εξέταση βασίζεται στην κλινικά αποδεδειγμένη μέθοδο ELISA (Enzyme-linked Immuno Sorbent Assay). Ελέγχονται 90 τροφές, τα αποτελέσματα είναι άμεσα (σε μόλις 40 λεπτά) και συνοδεύονται από λεπτομερές εγχειρίδιο εφαρμογής.

Η εξέταση διενεργείται από τον Ιατρό – Σύμβουλο Ο.Δ.Ι., ο οποίος αναλύει τα αποτελέσματα και καθοδηγεί ως προς τον τρόπο εφαρμογής τους.

  Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού

  για θέματα υγείας που σας απασχολούν  Πάρτε την υγεία
  στα χέρια σας σήμερα ...

  Στείλτε μας το μήνυμα σας
  Καλέστε μας στο 210 86 14 671
  Επικοινωνήστε με
  έναν Ιατρό - Σύμβουλο Ο.Δ.Ι.