Υγεία και ορθομοριακά προϊόντα

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση Η διατροφή που αντιμετωπίζει τα συμπτώματα

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση Η διατροφή που αντιμετωπίζει τα συμπτώματα

Τι είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση; Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (Γ.Ο.Π.) ορίζεται το σύνολο των συμπτωμάτων που προκαλούνται όταν ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας, που φυσιολογικά λειτουργεί ως μονόδρομη βαλβίδα,...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ