Άξονες & Θεμέλια

Άξονες & Θεμέλια

Τα 5 θεμέλια υποστηρίζονται από τους 3 άξονες:

Η υγεία και το αντίθετό της, η ασθένεια, είναι συμβατικές έννοιες που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα ως παγιωμένες καταστάσεις, δηλαδή είτε είσαι υγιής, είτε άρρωστος. Είναι δυναμικής μορφής, που σημαίνει ότι συνεχώς μεταβάλλονται και εξαρτώνται από το πόσο καλά λειτουργούν τα κύτταρά μας. Κάθε στιγμή είτε αναβαθμίζουμε τις κυτταρικές λειτουργίες,
είτε τις υποβαθμίζουμε.

Η Ορθομοριακή Διατροφική Ιατρική επιτυγχάνει την αναβάθμιση των κυτταρικών λειτουργιών μέσα από την ρύθμιση των 5 Θεμελίων και την σωστή εφαρμογή των 3 Αξόνων της. Οι 3 άξονες εφαρμογής είναι:

Η υγεία και το αντίθετό της, η ασθένεια, είναι συμβατικές έννοιες που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα ως παγιωμένες καταστάσεις, δηλαδή είτε είσαι υγιής, είτε άρρωστος. Είναι δυναμικής μορφής, που σημαίνει ότι συνεχώς μεταβάλλονται και εξαρτώνται από το πόσο καλά λειτουργούν τα κύτταρά μας. Κάθε στιγμή είτε αναβαθμίζουμε τις κυτταρικές λειτουργίες,
είτε τις υποβαθμίζουμε. Η Ορθομοριακή Διατροφική Ιατρική επιτυγχάνει την αναβάθμιση των κυτταρικών λειτουργιών μέσα από την ρύθμιση των
5 Θεμελίων και την σωστή εφαρμογή των 3 Αξόνων της.

nootropia

Νοοτροπία

diatrofi

Διατροφή

tropos-zois

Τρόπος ζωής

Άξονες & Θεμέλια

Ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός,
οι δύο φημισμένοι ιατροί της αρχαιότητας,
επιβεβαιώνουν την επιστημονική διαχρονικότητα
των αρχών της Ορθομοριακής Διατροφής.

Τα 5 Θεμέλια
της Ορθομοριακής
Διατροφής

Έλεγχος και μείωση των φλεγμονών

Έλεγχος και μείωση
των φλεγμονών

Ρύθμιση του γαστρεντερικού συστήματος

Ρύθμιση του γαστρεντερικού συστήματος

Αποτοξίνωση Αντιοξείδωση Αλκαλοποίηση

Αποτοξίνωση
Αντιοξείδωση
Αλκαλοποίηση

Κυτταρική θρέψη

Κυτταρική θρέψη

Έλεγχος του βιοχημικού άγχους

Έλεγχος του
βιοχημικού άγχους

Χιλιάδες άτομα που δεν μπορούσαν να βρουν λύση ειδικά σε χρόνια προβλήματα υγείας που προσπαθούσαν
να αντιμετωπίσουν με άλλες μεθόδους είχαν εκπληκτικά αποτελέσματα εφαρμόζοντας την ΟΔΙ.

Επικοινωνήστε σήμερα με
έναν Σύμβουλο Ο.Δ.Ι.

για θέματα υγείας που σας απασχολούν

    “Φύσις νόσων ιατρός”
    Ιπποκράτης,
    5ος αιώνας π.Χ.